×Física e Química

Física e Química

Física e Química


O texto de Física e Química que segue a continuación, dirixido ao alumnado de Primeiro de Bacharelato, foi elaborado tendo en conta o “Currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia”, cumprindo, polo tanto, a normativa vixente en canto aos contidos da materia. Ademais, a actual edición está corrixida e ampliada, dando resposta ás esixencias pedagóxicas e didácticas observadas no quefacer diario nas aulas polo profesorado e ás propias suxestións de alumnas e alumnos, e adáptase ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego aprobadas pola Real Academia Galega o 12 de xullo de 2003. Os contidos organízanse en Bloques, onde se engloban os diferentes temas. En cada tema iníciase o desenvolvemento teórico da materia partindo de niveis de complexidade baixa, dado que os coñecementos matemáticos e físicos que ten o alumnado ao remate da ESO impiden inicialos coa profundidade desexada. Como aplicación das ideas e conceptos tratados ao longo de cada tema, aparece unha serie de “Exercicios resoltos”, que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado. Os exercicios propostos ao final de cada tema levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos. Inclúense ademais mapas conceptuais ao final de cada bloque (e proponse a súa elaboración), que facilitarán a integración e interiorización dos coñecementos adquiridos en cada tema. Ao final do libro engádese un Anexo, referido á formulación e nomenclatura inorgánica que se considera de utilidade para o alumnado.

Sin stock 31.00 €

O texto de Física e Química que segue a continuación, dirixido ao alumnado de Primeiro de Bacharelato, foi elaborado tendo en conta o “Currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia”, cumprindo, polo tanto, a normativa vixente en canto aos contidos da materia. Ademais, a actual edición está corrixida e ampliada, dando resposta ás esixencias pedagóxicas e didácticas observadas no quefacer diario nas aulas polo profesorado e ás propias suxestións de alumnas e alumnos, e adáptase ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego aprobadas pola Real Academia Galega o 12 de xullo de 2003. Os contidos organízanse en Bloques, onde se engloban os diferentes temas. En cada tema iníciase o desenvolvemento teórico da materia partindo de niveis de complexidade baixa, dado que os coñecementos matemáticos e físicos que ten o alumnado ao remate da ESO impiden inicialos coa profundidade desexada. Como aplicación das ideas e conceptos tratados ao longo de cada tema, aparece unha serie de “Exercicios resoltos”, que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado. Os exercicios propostos ao final de cada tema levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos. Inclúense ademais mapas conceptuais ao final de cada bloque (e proponse a súa elaboración), que facilitarán a integración e interiorización dos coñecementos adquiridos en cada tema. Ao final do libro engádese un Anexo, referido á formulación e nomenclatura inorgánica que se considera de utilidade para o alumnado.

Datos del producto

ISBN: 9788499950358
Publicación: 05/2012
Formato: Papel
Idioma: Gallego
Número de páginas: 396

Comentarios

Apodo

Título

Comentario

Aviso de cookies

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de analítica.