×Enllaç 1

Valencià llengua i literatura. 1 ESO

Enllaç 1

Enllaç 1

Valencià llengua i literatura. 1 ESO


Nou unitats, que atenen diversos nivells de complexitat. Propostes de treball variades, amb els recursos necessaris per a dur-les a terme. Explicacions extenses i raonades, que ajuden l'alumne a ser més autònom. Activitats digitals per a treballar a classe amb la PDI i la supervisió del docent, o de manera individual amb autocorrecció. Autoavaluacions, que ajuden l'alumne i el docent a dur un control exhaustiu del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Banc de dades, que ofereix informació complementària sobre aspectes gramaticals. Publicats en dos volums de venda conjunta, per a facilitar-ne el transport.   Es basen en l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de la llengua. Aporten una gran quantitat de textos adequats a l'edat. Treballen la comprensió lectora. S'hi combinen activitats de tipologies diverses. Contenen un gran nombre d'activitats de complexitat diversa. Treballen les competències bàsiques. Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball diverses.   CONTINGUT: Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l'esperit crític de l'alumnat. Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text. Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari. Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia. Ortografia. Treball sobre l'ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics. Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris. Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis. Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada. Autoavaluació. Repàs en què s'evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l'aprenentatge. Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs. Per a saber-ne més. Activitats d'ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l'alumnat reflexione amb més profunditat.     ESCOLA ÀGIL: Aquesta obra s'enquaderna en dos volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.  

Sin stock 38.50 €

Nou unitats, que atenen diversos nivells de complexitat. Propostes de treball variades, amb els recursos necessaris per a dur-les a terme. Explicacions extenses i raonades, que ajuden l'alumne a ser més autònom. Activitats digitals per a treballar a classe amb la PDI i la supervisió del docent, o de manera individual amb autocorrecció. Autoavaluacions, que ajuden l'alumne i el docent a dur un control exhaustiu del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Banc de dades, que ofereix informació complementària sobre aspectes gramaticals. Publicats en dos volums de venda conjunta, per a facilitar-ne el transport.   Es basen en l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de la llengua. Aporten una gran quantitat de textos adequats a l'edat. Treballen la comprensió lectora. S'hi combinen activitats de tipologies diverses. Contenen un gran nombre d'activitats de complexitat diversa. Treballen les competències bàsiques. Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball diverses.   CONTINGUT: Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l'esperit crític de l'alumnat. Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text. Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari. Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia. Ortografia. Treball sobre l'ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics. Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris. Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis. Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada. Autoavaluació. Repàs en què s'evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l'aprenentatge. Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs. Per a saber-ne més. Activitats d'ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l'alumnat reflexione amb més profunditat.     ESCOLA ÀGIL: Aquesta obra s'enquaderna en dos volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.  

Datos del producto

ISBN: 9788498249224
Publicación: 01/2011
Formato: Rústica
Idioma: Catalán

Comentarios

Apodo

Título

Comentario

Aviso de cookies

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de analítica.