×Comentari al llibre quart del codi civil de catalunya, relatiu a les successions. 2 vols.

Comentari al llibre quart del codi civil de catalunya, relatiu a les successions. 2 vols.

Comentari al llibre quart del codi civil de catalunya, relatiu a les successions. 2 vols.


La Llei 10/2008, de 10 de juliol, va aprovar el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, tot derogant el Codi de successions de 1991. El llibre quart del Codi actualitza el dret successori català i hi aporta innovacions rellevants en tots els àmbits. Hi destaquen particularment, per la seva transcendència pràctica, la nova regulació dels pactes successoris; la modificació dels drets successoris abintestat, sobretot del cònjuge vidu; l’atribució de drets successoris a les parelles no casades; la modificació de les causes d’indignitat i de desheretament; la reformulació del règim de computació i imputació en les llegítimes, i la supressió de les reserves. Aquesta obra, feta amb rigor acadèmic però concebuda també com a instrument per a l’ús quotidià dels professionals del dret, conté un comentari de cadascun dels 377 articles del llibre quart i de les disposicions addicionals i transitòries de la Llei 10/2008. Els comentaris, redactats per acadèmics de reconeguda solvència en la matèria i per reputats professionals del dret, incloent-ne de l’àmbit notarial i registral, aborden els problemes d’aplicació pràctica que plantegen les normes del llibre quart. Hom hi trobarà solucions a les dificultats interpretatives, referències a la jurisprudència dels tribunals catalans elaborada en aplicació del dret preexistent i exposició de les possibilitats que obre la nova regulació per a la planificació successòria.

Sin stock 125.00 €

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, va aprovar el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, tot derogant el Codi de successions de 1991. El llibre quart del Codi actualitza el dret successori català i hi aporta innovacions rellevants en tots els àmbits. Hi destaquen particularment, per la seva transcendència pràctica, la nova regulació dels pactes successoris; la modificació dels drets successoris abintestat, sobretot del cònjuge vidu; l’atribució de drets successoris a les parelles no casades; la modificació de les causes d’indignitat i de desheretament; la reformulació del règim de computació i imputació en les llegítimes, i la supressió de les reserves. Aquesta obra, feta amb rigor acadèmic però concebuda també com a instrument per a l’ús quotidià dels professionals del dret, conté un comentari de cadascun dels 377 articles del llibre quart i de les disposicions addicionals i transitòries de la Llei 10/2008. Els comentaris, redactats per acadèmics de reconeguda solvència en la matèria i per reputats professionals del dret, incloent-ne de l’àmbit notarial i registral, aborden els problemes d’aplicació pràctica que plantegen les normes del llibre quart. Hom hi trobarà solucions a les dificultats interpretatives, referències a la jurisprudència dels tribunals catalans elaborada en aplicació del dret preexistent i exposició de les possibilitats que obre la nova regulació per a la planificació successòria.

Datos del producto

Editorial: Atelier Libros S.A.
ISBN: 9788492788095
Publicación: 11/2009
Formato: Cartoné
Idioma: Catalán
Número de páginas: 1730

Comentarios

Apodo

Título

Comentario

Aviso de cookies

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de analítica.